หญ้าหวาน (Stevia Rebaudiana Bertoni)

คุณประโยชน์
• เป็นพืชให้ความหวานตามธรรมชาติ
• อาจช่วยลดความดันโลหิต
• มีสารต้านการเกิดเนื้องอก
• ลดอาการอักเสบ
• ปกป้องดีเอ็นเอ ป้องกันการเกิดมะเร็ง

ใบของหญ้าหวานได้ถูกใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทรายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หญ้าหวานนี้มีความหวานกว่าน้ำตาล 200-300 เท่า ไม่มีพลังงาน และไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด และยังทนความร้อนได้กว่า 200 องศาเซลเซียส

หญ้าหวาน มีสารต่อต้านการเกิดเนื้องอก สารต่อต้านการอักเสบ และยังช่วยลดระดับความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือดได้ หญ้าหวานยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ จากวรสารด้านเคมีอาหารและเกษตรกรรม (Journal of Agricultural and Food Chemistry) แสดงให้เห็นถึงปริมาณของสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูง สามารถช่วยปกป้องดีเอ็นเอไม่ให้ถูกทำลาย ซึ่งนำไปสู่การเกิดมะเร็งได้

จากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา และการศึกษาวิจัยอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากหญ้าหวาน หรือสารสตีวิโอไซด์นั้น ไม่มีความเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์

อ้างอิง
Stevia.Memorial Sloan Kettering Cancer Center.2014. Available from:www.mskcc.org.
Kulkarnjanatoin P. Sweet-Natural-for health. Mahidol Unniversity Journal of Pharmaceutical Sciences.2012
Boonkaewwan, C., C. Toskulkao, and M. Vongsakul, Anti-Inflammatory and Immunomodulatory Activities of Stevioside and Its Metabolite Steviol on THP-1 Cells. J Agric Food Chem 2006; 54(3):785-9.
Chan, P., et al., A double-blind placebo-controlled study of the effectiveness and tolerability of oral stevioside in human hypertension. Br J Clin Pharmacol 2000; 50(3):215-20.
5Suttajit M, Vinitketkaumnuen U, Meevatee U, and Budhasukh D, Mutagenicity and Human Chromosomal Effect of Stevioside, a sweetener from Stevia rebaudiana Bertoni, Environmental Health Perspective Supplements Vol. 101 (Suppl. 3): 53-56 (1993)

Copyright © 2016 Saengtawan, CoolingGreen. All rights reserved.