ว่านรางจืด (Thumbergia laurifolia Lindl.)

ชื่อภาษาไทย: รางจืด, รางเย็น คาย (ยะลา), ดุเหว่า (ปัตตานี), ทิดพุด (นครศรีธรรมราช), ย่ำแย้ แอดแอ (เพชรบูรณ์), น้ำนอง (สระบุรี), กำลังช้างเผือก ยาเขียว เครือเขาเขียว ขอบชะนาง (ภาคกลาง),
ชื่อภาษาอังกฤษ: laurel clock vine, blue trumpet vine, laurel-leaved thunbergia, Thunbergia laurifolia Lindl.
ชื่อพ้อง: Thunbergia grandiflora Roxb. var. laurifolia (Lindl.) Benoist

ในประเทศไทยมีการใช้ว่านรางจืดในการถอนพิษ ลดไข้ พอกแผล ผด ผื่นคัน และลดความดันเลือกมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในปัจจุบันมีการศึกษาพบว่าคุณสมบัติของว่านรางจืดเหล่านั้นเป็นจริง ทั้งยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

สรรพคุณว่านรางจืด
• ลดสารพิษในร่างกายและลดความรุนแรงของพิษต่างๆ
• มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ
• ลดอาการอักเสบ
• ลดน้ำตาลในเส้นเลือด
• ปกป้องตับจากสารพิษ
• ช่วยรักษาผู้ป่วยติดยา
• ต่อต้านการกลายพันธุ์ของเซลล์ (ซึ่งก่อให้เกิดมะเร็ง)

วิจัยเกี่ยวกับว่านรางจืด

งานวิจัยแรกเกี่ยวกับว่านรางจืดของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า ว่านรางจืดสามารถถอนพิษยาฆ่าแมลงจำพวก Organophostpates และ Carbamate ได้ และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังค้นพบอีกว่า ว่านรางจืดสามารถถอนพิษพาราควอทได้เช่นกัน หลังจากมีการศึกษาการใช้ในมนุษย์มานานกว่า 30 ปี กระทรวงสาธารณะสุขจึงรณรงค์ให้ชาวนาใช้ว่านรางจืด เป็นยาต้านพิษสารฆ่าแมลงในเลือด

ในปี 2546 วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง "การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืดในหนูขาว" โดย วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์ พบว่า น้ำสกัดใบรางจืดไม่ก่อให้เกิดการการกลายพันธุ์ของแบคทีเรีย ไม่ก่อให้เกิดพิษต่อเซลล์ เนื่องจากน้ำสกัดรางจืดไม่เหนี่ยวนำให้เกิดอนุมูลอิสระและมีแนวโน้มว่าอาจมีฤทธิ์ช่วยลดความเป็นพิษต่อเซลล์ การวิจัยในผลในระยะยาวยังคงต้องมีต่อไป ที่มา : วารสานสมุนไพรปีที่ 10(2)ธ.ค. 2546

การศึกษาของโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชศรีมา ผลการศึกษาพบว่าตำรับเจลรางจืด (ที่ความเข้มข้นเหมาะสม) เป็นสารที่ช่วยในการดูดซึมให้ผลในการลดบวมดีที่สุด มีความคงตัวทางกายภาพรวมทั้งมีฤทธิ์ลดบวมได้ไม่แตกต่างจากยาซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ (Voltaro [Diclofenac] Emulgel) ที่มา:“เภสัชกร” ไทยเจ๋ง วิจัย“เจลรางจืด” (ทางเลือกใหม่ใช้ต้านการอักเสบ.ผู้จัดการ.การวิจัย 23/10/2546)

ผลของรางจืดต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดและระบบสืบพันธ์ของหนูขาวที่เป็นเบาหวานของสาริกา อริธชาติ สุลักษณ์ วุทธีรพลและกนกพรแสนเพชรพบว่า เมื่อป้อนให้หนูเบาหวานเป็นระยะเวลา 15วันสามารถลดระดับน้ำตาลในหนูเบาหวานได้และมีแนวโน้มลดน้ำตาลในเลือดหนูปกติได้

ว่านรางจืดยังช่วยป้องกันมะเร็ง ทำงานโดยการเข้าไปป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ (เซลล์กลายพันธุ์คือเซลล์ที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็ง) ว่านรางจืดมีสาร caffeic acid และ apigenin และสารกลุ่มคลอโรฟิลล์ ได้แก่ chlorophyll a, chlorophyll b, pheophorbide a และ pheophytin a ซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงมาก

อ้างอิง
http://www.vimandin.com
http://www.doctor.or.th
http://www.edba.in.th
http://archive.lib.cmu.ac.th
http://library.bsru.ac.th
http://www.trf.or.th
http://www.scisoc.or.th


Copyright © 2016 Saengtawan, CoolingGreen. All rights reserved.