สมอไทย (Black Myrobalan : Terminalia chebula Retz.)

คุณประโยชน์:
• ฟอกโลหิต
• ชำระล้างเมือกไขมันในลำไส้
• ขับน้ำเหลืองเสีย
• ถอนพิษ
• แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย พิษฝี
• ต้านเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร
• ช่วยป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะ
• ช่วยป้องกัน และรักษามะเร็ง
• ช่วยให้นอนหลับสบาย
• ช่วยชะลอความชรา

สมอไทย เป็นสมุนไพรครอบจักรวาล ในประเทศอินเดีย ยกให้สมอไทยเป็น "ราชาสมุนไพร" และในประเทศทิเบต ก็ขนานนามสมอไทยว่าเป็น "ราชาแห่งยา"

สมอไทย เป็นไม้ยืนต้นให้เป็นยาได้ทั้ง ผล เปลือกต้น แก่น และดอก ในสมอไทยมีแทนนิน (Tannin) อยู่มาก ซึ่งมีฤทธิ์กำจัดพิษ และบำบัดโรคหลายชนิด และยังมีวิตามิน และแร่ธาตุมากมาย เช่น วิตามินเอ วิตามินซี แคลเซียม และฟอสฟอรัส เป็นต้น สมอไทยยังช่วยขับพิษ มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย และจุลินทรีย์ที่มีอาหารเป็นพาหะ และมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร ได้ดี

จากการศึกษาพบว่า สมอไทย ช่วยรักษามะเร็ง ส่วนผลของสมอไทยมีสารพอลิฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบหลักโดยเฉพาะกรดแกลลิค กรดแอลลาจิกและคอริลาจิน สารเหล่านี้มีคุณสมบัติหลายประการที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เช่นประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็ง และยังเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยชะลอความชะรา และต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้อีกด้วย

การบริโภคสมอไทยนั้น ถือว่ามีความปลอดภัยสูง ควรหลีกเลี่ยงบริโภคครั้งละมากๆ เป็นเวลานาน

อ้างอิง
การควบคุมคุณภาพสมุนไพรและการเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ของสารสกัดจากตํารับธาตุบรรจบและสมอไทย โดย ไพรชา สุทนต์, สุมาลี ปานทอง, นวลจันทร์ ใจอารีย์ และอรุณพร อิฐรัตน์
การเสริมฤทธ์ิของสารต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดพรอพอลิสและสมอไทย Synergistic Antimicrobial Effect of Propolis and Myrobalan Extracts โดย ภัทรี แก้วมณี, จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ และนพดล เหลืองภิรมย์
การสกัดสารประกอบพอลิฟีนอลิกจากผลสมอไทยโดยใช้น้ำสภาวะกึ่งวิกฤติ Subcritical water extraction of polyphenolic compounds from Terminalia Chebula fruits โดย ภัทรกร รังษีวงศ์
การศึกษาความเป็นพิษของสมอไทยในหนูถีบจักร The Study of Toxic Effects of Terminalia Chebula Retz. in Mice ลักษมี วรสุทธยางกูร


Copyright © 2016 Saengtawan, CoolingGreen. All rights reserved.