มาปลูกผักกัน! 4 เหตุผลที่คุณควรปลูกผักทานเอง

เราสนับสนุนให้คุณเริ่มการปลูกอาหารไว้ทานเอง หรือเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยก็ยังดี และเหตุผลคือ

รสชาดที่ดีกว่า พร้อมกับคุณค่าที่ดีที่สุด!
จากการศึกษามากมายแสดงให้เห็นว่าผักปลอดสารนั้นมีวิตามิน แร่ธาตุ และคุณประโยชน์ที่มากกว่า นอกจากนี้ การศึกษายังค้นพบอีกว่า หลังจากผักผลไม้เมื่อถูกเก็บเกี่ยวแล้ว คุณค่าทางด้านอาหารจะค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เราจึงไม่สามารถซื้อผักผลไม้ที่จะยังคงมีคุณประโยชน์อย่างครบถ้วน ได้มากไปกว่าพืชผลที่ถูกเก็บสดๆ จากต้นอย่างทันที ดังนั้นเชฟทำอาหารมากมายจึงไดเลือกใช้ผักที่ปลูกเอง เพราะรสชาดที่ดีกว่านั่นเอง

จ่ายเงินน้อยกว่า
การปลูกผักเอง เป็นการช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณได้อย่างมาก หากเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ 1 ซอง ที่ราคาถูกกว่าผลไม้ 1 ลูก หรือผัก 1 กำ อีกทั้งเมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว เราก็ยังสามารถเก็บเมล็ดไว้ตากแห้งสำหรับปลูกครั้งต่อไป อีกทั้งผักผลไม้หลายๆ อย่างก็สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง ยิ่งเป็นการประหยัดมากขึ้นอีกด้วย

ห่างไกลจากสารเคมี ทั้งตัวคุณและคนที่คุณรัก
การที่เราปลูกผักผลไม้ด้วยตนเอง ทำให้เราสามารถควบคุมทุกขั้นตอนในการเพาะปลูกทำให้มั่นใจได้ว่าผักผลไม้ที่เราและคนในครอบครัวได้รับประทานนั้น มีขั้นตอนและกรรมวิธีการเพาะปลูกที่ปลอดภัยจากสารพิษจริง เพราะเราสามารถควบคุมเรื่องของสารเคมี ยาฆ่าแมลง สารตกค้าง ที่จะปนเปื้อนมาพร้อมกับอาหาร ในระหว่างขั้นตอนกระบวนการผลิตที่โรงงาน ตลอดไปจนถึงกระบวนการขนส่ง

เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ลดการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง รวมถึงเชื้อเพลิงพลังงานในการขนส่ง เป็นการช่วยลดโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกน้อยลง และนอกจากนี้ยังสร้าง ความภาคภูมิใจ ที่เราจะได้จากการปลูก และทำอาหารเอง ไปพร้อมกับช่วยทำให้โลกนี้สวยงามขึ้นอีกด้วย


ทั่วไป
หลักสุขนิสัย 5 ข้อของการรักษาตามวิถีธรรมขาติ
’ฤทธิ์เย็น’ คืออะไร
ฤทธิ์ร้อน-เย็น และผลต่อร่างกาย

อาหาร
ทำไมเราควรควบคุมอาหาร
การล้างผักผลไม้
การเลือกน้ำมันสำหรับทำอาหาร
ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน
ปลูกผักไว้ทานเอง
ทานอาหารตามลำดับ
ทานอาหารให้พอดี
สารแอนตี้ออกซิแดนท์คืออะไร
อาหารรสจัดทำลายสุขภาพ
อ่านฉลากผลิตภัณฑ์
อาหารฤทธิ์เย็น-ร้อน ทั่วไป
     ผลไม้ฤทธิ์เย็น-ร้อน
     ผักฤทธิ์เย็น-ร้อน
     โปรตีนฤทธิ์เย็น-ร้อน
     คาร์โบไฮเดรตฤทธิ์เย็น-ร้อน

การดีท็อกซ์ ขับพิษ
ทำไมต้องดีท็อกซ์
มาเริ่มดีท็อกซ์กันเถอะ
กัวซา พื้นฐาน
การแช่มือแช่เท้า

ออกกำลังกาย
ทำไมต้องออกกำลังกาย

การทำสมาธิ
มาเริ่มต้นทำสมาธิกัน 1
มาเริ่มต้นทำสมาธิกัน 2
ทำสมาธิ 60 วินาที
ทำสมาธิด้วยการหายใจแบบ 4-7-8

ดูแลตนเองเพิ่มเติม
มาส์กพอกหน้าจากธรรมชาติ

Copyright © 2016 Saengtawan, CoolingGreen. All rights reserved.