โรคภัยไข้เจ็บ

โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เกิดจากอะไร
โรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคเรื้อรังจำพวก ไขมันสูง เบาหวาน ความดันสูง ไทรอยด์สูง มะเร็ง และอื่นๆ เกิดจากพิษเข้าในสะสมในร่างกาย พิษในที่นี้ อาจจะมาจาก อาหารการกิน สภาพแวดล้อม อากาศ สารเคมี การนอนหลับไม่เพียงพอ หรือความเครียด พิษที่กล่าวถึงนี้ เกิดขึ้นได้ทั้งจากภายนอก และภายในร่างกาย และเนื่องจากสภาพมลภาวะที่แย่ลง จึงทำให้ร่างกายสะสมพิษเร็วขึ้น เราจึงต้องระมัดระวังเรื่องของพฤติกรรมมากขึ้นไปด้วย

เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว จะทำอย่างไรให้โรคนั้นหายไป
ต้องรักษาจากสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโรค ด้วยการปรับพฤติกรรมและปฏิบัติตามหลักที่ถูกต้องก็ทำสามารถทำให้บรรเทาโรคและป้องกันการกลับมาของโรคได้ ศึกษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ และทำความเข้าใจว่าโรคต่างๆ เกิดจากอะไร และปรับพฤติกรรมใดจะช่วยรักษาโรคนั้นได้

สำหรับท่านที่ยังไม่มีโรคใดๆ การปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นก็สำคัญมากเช่นกัน เพราะในร่างกายของเราอาจจะกำลังเกิดโรคบางอย่างที่เรามองไม่เห็นก็เป็นได้

Copyright © 2016-2020 Saengtawan, CoolingGreen. All rights reserved.